8. Zagrepčanka 512 - Pravila utrke

Izjava sudionika o odricanju odgovornosti

Razumijem da je moje sudjelovanje na atletskoj utrci 8. Zagrepčanka 512 (u nastavku: Događaju) donekle rizično.

Potvrđujem da Društvo športske rekreacije Aktivan život, Zvonimirova 58, Zagreb; OIB 92616529231 (u nastavku: Organizator) ni na koji način nije odgovoran ako se ozlijedim.

Ako prouzročim štetu ijednoj drugoj osobi ili imovini, preuzimam odgovornost i pobrinut ću se da Organizator ne pretrpi nikakvu s tim povezanu štetu.

Pristajem se pridržavati pravila natjecanja i sigurnosnih procedura koje je uspostavio Organizator za vlastito dobro i dobro drugih osoba.

Provjerio sam svoju opremu i utvrdio da je ona ispravna, valjano održavana i prikladna za Događaj.

Suglasan/na sam da Organizator može snimiti i koristiti audio snimke, video snimke i fotografije s Događaja i koristiti moje ime, prikaz, glas, lik, izvedbu u svim medijima, isključivo u svrhu provedbe i promocije Događaja i privlačenja zainteresirane javnosti za sudjelovanje na Događaju ili budućim događajima u organizaciji Organizatora.

Organizator ima pravo koristiti, emitirati, prikazivati, izlagati, reproducirati i/ili učiniti javno dostupnim materijal snimljen tijekom ili povezano s Događajem u svim medijima, uključujući, bez ograničenja, radio, televiziju, kina, događanja, nosače podataka i Internet.

Organizator ima pravo napraviti sve izmjene, prekide, rezove ili druge promjene u i na materijalu i služiti se takvim izmijenjenim materijalom bez ikakvih ograničenja.

Svjestan sam da neću imati pravo odobriti materijal i da postoji mogućnost da neću biti spomenut kao sudionik Događaja.

Ne očekujem ostvariti ikakvu financijsku korist od mog pojavljivanja na ikakvom materijalu u vezi s Događajem.

Imam pravo na korištenje svoje vlastite kamere na Događaju u svrhu snimanja sadržaja i korištenja takvog sadržaja u privatne svrhe, odnosno samo na svojoj vlastitoj internetskoj stranici i na svojim kanalima društvenih medija.

Organizator: Društvo športske rekreacije Aktivan život, Zvonimirova 58, 10000 Zagreb; OIB 92616529231

Događaj: atletska utrka „8. Zagrepčanka 512“

Datum događaja: 7. prosinca 2019.