Rezultati - MAGENTA 1 B2B RUN - Rijeka 2018.
Ekipni rezultati
# Tvrtka Vrijeme Tempo
(min/km)
Brzina
(km/h)
{{ rezultat.pozicija }}. {{ rezultat.naziv }} {{rezultat.vrijeme_tvrtke }} {{ rezultat.tempo }} {{ rezultat.brzina }}
Nema rezultata za odabrane parametre.
Pojedinačni rezultati

# BIB Natjecatelj Tvrtka Vrijeme Chip vrijeme Tempo
(min/km)
Brzina
(km/h)
{{ rezultat.pozicija }}. {{ rezultat.startni_broj }} {{ rezultat.puno_ime }} {{ rezultat.tvrtka }} {{ rezultat.gun_vrijeme }} {{ rezultat.chip_vrijeme }} {{ rezultat.gun_tempo }} {{ rezultat.gun_brzina }}
Nema rezultata za odabrane parametre.