Rezultati - MAGENTA 1 B2B RUN - Osijek 2017.
Ekipni rezultati
# Tvrtka Vrijeme Tempo
(min/km)
Brzina
(km/h)
{{ rezultat.pozicija }}. {{ rezultat.naziv }} {{rezultat.vrijeme_tvrtke }} {{ rezultat.tempo }} {{ rezultat.brzina }}
Nema rezultata za odabrane parametre.
Pojedinačni rezultati

# BIB Natjecatelj Tvrtka Vrijeme Chip vrijeme Tempo
(min/km)
Brzina
(km/h)
{{ rezultat.p }}. {{ rezultat.sb }} {{ rezultat.pi }} {{ rezultat.t }} {{ rezultat.gv }} {{ rezultat.cv }} {{ rezultat.gt }} {{ rezultat.gb }}
Nema rezultata za odabrane parametre.