1. Dan prije početka kola dobiti ćete e-mail s linkom na sustav za unos rezultata.

2. Kada kliknete na link pojavit će se ekran kao na slici ispod. Važno je znati da je vrijeme za unos rezultata ograničen na subotu, nedjelju i ponedjeljak do podne u vikendu u kojem se održava pojedino kolo. Unos rezultata nije moguć prije ili poslije isteka tog roka.3. Nakon što kliknete na gumb "Upiši rezultat" ispod aktivnog kola potrebno je odabrati dionicu u kojoj sudjelujete.4.1 Ako ste odabrali rekreativnu dionicu potrebno je upisati ostvareno vrijeme i dužinu dionice koju ste pretrčali u metrima.4.2 Ako ste odabrali jednu od natjecateljskih dionica potrebno je upisati ostvareno vrijeme i link na GPS trag. Nakon što upišete potrebno kliknite na gumb "Pošalji rezultat".5. Vaš rezultat će biti automatski verificiran, ali će se naknadno vršiti provjera ispravnosti upisanih podataka.6. Ako ste pažljivo pratili sve korake, ispod aktivnog kola će pisati "Vaš rezultat je potvrđen".Uživajte u utrci!